Hellodox on Facebook Hellodox on Facebook Hellodox on linkedin Hellodox on whatsup Hellodox on Twitter
Health Tips
Stay healthy by reading wellness advice from our top specialists.


Sigmoidoscopy (Anoscopy, Proctoscopy)
Test Overview
Anoscopy, proctoscopy, and sigmoidoscopy tests allow your doctor to look at the inner lining of your anus, your rectum, and the lower part of the large intestine (colon). These tests are used to look for abnormal growths (such as tumors or polyps), inflammation, bleeding, hemorrhoids, and other conditions (such as diverticulosis).

These tests use different scopes look at different sections of the colon.

Anoscopy. During an anoscopy, a short, rigid, hollow tube (anoscope) that may contain a light source is used to look at the last 2 in. (5 cm) of the colon (anal canal). Anoscopy can usually be done at any time because it does not require any special preparation (enemas or laxatives) to empty the colon.
Proctoscopy. During a proctoscopy, a slightly longer instrument than the anoscope is used to view the inside of the rectum. You will probably have to use an enema or laxative to empty the colon before the test is done.
The proctoscope is about 10 in. (25 cm) to 12 in. (32 cm) long and 1 in. (2.5 cm) wide. It allows your doctor to look into the rectum and the bottom part of the colon, but it does not reach as far into the colon as the flexible sigmoidoscope.
Sigmoidoscopy. During a sigmoidoscopy, a lighted tube is inserted through the anus. Your doctor can remove small growths and collect tissue samples (biopsy) through a sigmoidoscope. You will have to use an enema or laxative (or both) to empty the colon before the test is done.
The flexible sigmoidoscope is about 2.3 ft (70 cm) long and 0.5 in. (1 cm) wide with a lighted lens system. This instrument allows your doctor to see around bends in the colon.
Flexible sigmoidoscopy is one of many tests that may be used to screen for colon cancer. Which screening test you choose depends on your risk, your preference, and your doctor. Talk to your doctor about what puts you at risk and what test is best for you.

Published  
Dr. HelloDox Care #
HelloDox Care
Consult

Definition
Anoscopy is a method to view the anus, anal canal, and lower rectum.

How the test is performed
The procedure is usually done in a doctor's office. A digital rectal exam is done first. Then, a lubricated instrument (anoscope) is placed a few inches into the rectum. You will feel some discomfort when this is done. The anoscope has a light on the end, so the health care provider can see the entire anal canal. A specimen for biopsy can be taken if needed.

How to prepare for the test
You may receive a laxative, enema, or other preparation before the procedure so that you can completely empty your bowels. You should empty your bladder before the procedure.

How the test will feel
There will be some discomfort during the procedure, and you may feel the need to have a bowel movement. You may feel a pinch when a biopsy is taken. You can usually return to normal activities after the procedure.

Why the test is performed
This test may be used to determine whether you have:
Anal fissures
Anal polyps
Haemorrhoids
Infection
Inflammation
Tumours
Normal Values
The anal canal appears normal in size, colour, and tone. There is no evidence of bleeding, polyps, haemorrhoids, or other abnormal tissue.

What abnormal results mean
Abnormal results may include:
Abscess
Fissures
Haemorrhoids
Infection
Inflammation
Polyps (non-cancerous or cancerous)
Tumours

What the risks are
There are few risks. If a biopsy is needed, there is a slight risk of bleeding and mild pain.


सिग्मोइडोस्कोपी (अॅनोस्कोपी, प्रोकोस्कोपी)

एनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी आणि सिग्मोडायॉस्कोपी टेस्ट आपल्या डॉक्टरांना आपल्या गुदा, आपल्या गुदाम आणि मोठ्या आतडी (कोलन) च्या खालच्या भागाला आतल्या आतील बाजूस पाहण्याची परवानगी देतात. या चाचण्यांचा असामान्य वाढ (जसे ट्यूमर किंवा पॉलीप्स), जळजळ, रक्तस्त्राव, रक्तस्त्राव, आणि इतर परिस्थिती (जसे कि डायव्हर्टिकुलोसिस) पहाण्यासाठी वापरले जाते.

या चाचण्यांमध्ये कोलनच्या विविध विभागांकडे वेगवेगळे स्कोप वापरतात.

एनोस्कोपी अॅनोस्कोपी दरम्यान, लहान, कठोर, खोखलेला ट्यूब (एनोस्कोप) ज्यात प्रकाश स्त्रोत असू शकतो तो अंतिम 2 इं. (5 सें.मी.) कोलन (गुदा कॅनल) पाहण्याकरिता वापरला जातो. अॅनोस्पीपी सामान्यत: कोणत्याही वेळी केली जाऊ शकते कारण त्याला कोलन खाली ठेवण्यासाठी कोणतीही विशेष तयारी (एनीमा किंवा लेक्सेटिव्ह्जची आवश्यकता नसते).
प्रोकोस्कोपी. प्रोक्टोस्कोपीच्या दरम्यान, गुदामाच्या आत पाहण्यासाठी अँनोस्कोपपेक्षा थोडा मोठा वायू वापरला जातो. चाचणी पूर्ण होण्यापूर्वी आपल्याला कोलन खाली ठेवण्यासाठी कदाचित आपल्याला एनीमा किंवा रेक्सेटिव्ह वापरावे लागेल.
प्रोकोस्कोस्कोप 10 इंच (25 से.मी.) ते 12 इंच (32 सेंटीमीटर) लांब आणि 1 इंच (2.5 सेंटीमीटर) रुंद आहे. हे आपल्या डॉक्टरला कोळशाच्या गुंडाळीच्या खालच्या भागात आणि खालच्या भागाकडे पाहण्यास अनुमती देते परंतु लांबीच्या सिग्मायॉइडस्कोप म्हणून ते कोलनपर्यंत पोहोचत नाही.
सिग्मोइडोस्कोपी सिग्मोइडोस्कोपी दरम्यान, गुदामाव्दारे एक प्रकाशयुक्त ट्यूब घातली जाते. सिग्मायॉइडस्कोपद्वारे आपले डॉक्टर लहान वाढ कमी करू शकतात आणि ऊतींचे नमुने (बायोप्सी) गोळा करू शकतात. चाचणी पूर्ण होण्यापूर्वी आपल्याला कोलन रिकामा करण्यासाठी एनीमा किंवा रेक्सेटिव्ह (किंवा दोन्ही) वापरणे आवश्यक आहे.
लवचिक सिग्मोइडोस्कोप हे 2.3 फूट (70 सेंटीमीटर) लांब आणि 0.5 इंच (1 से.मी.) रुंद असून प्रकाशाच्या लेन्स सिस्टमसह आहे. हा इन्स्ट्रुमेंट आपल्या डॉक्टरांना कोलनच्या भोवती घोटाळे दिसू देतो.
फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी ही अनेक चाचण्यांपैकी एक आहे जी कोलन कर्करोगासाठी स्क्रीनवर वापरली जाऊ शकते. आपण कोणती स्क्रीनिंग चाचणी निवडता ती आपल्या जोखीम, आपले प्राधान्य आणि आपले डॉक्टर यावर अवलंबून असते. आपल्याला जोखीम काय देते आणि आपल्यासाठी कोणता चाचणी सर्वोत्कृष्ट आहे याबद्दल आपल्या डॉक्टरांशी बोला.

व्याख्या
एनोस्कोपी ही गुदा,गुदा नलिका/मार्ग आणि गुदाशयाचा खालील भाग पाहण्यासाठी एक पद्धत आहे.

चाचणी कशी केली जाते?
प्रक्रिया सामान्यत: डॉक्टरच्या कार्यालयात केली जाते.

डिजिटल रेक्टल परीक्षा प्रथम केली जाते.नंतर,ल्युब्रिकेटेड इन्स्ट्रुमेंट (अॅनोस्कोप)रेक्टममध्ये काही इंच ठेवले जाते. हे झाल्यानंतर आपल्याला काही अस्वस्थता जाणवेल.

एनोस्कोप च्या शेवटच्या टोकाला लाईट लावलेला असतो ज्यामुळे,आरोग्य सेवा प्रदाते संपूर्ण गुदाच्या नळ्या बघू शकतात. आवश्यक असल्यास बायोप्सीसाठी एक नमूना घेतला जाऊ शकतो.

चाचणीसाठी कसे तयार करावे?
प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी आपल्याला रेक्सेटिव्ह,एनीमा किंवा इतर तयारी मिळू शकेल जेणेकरुन आपण आंत/आतडे पूर्णपणे रिक्त करू शकता. प्रक्रिया करण्यापूर्वी आपण आपले मूत्राशय रिक्त केले पाहिजे.

चाचणी दरम्यान कसे वाटेल?
प्रक्रियेदरम्यान काही अस्वस्थता होईल आणि आपणास आंत्र चळवळीची गरज भासू शकते. बायोप्सी घेताना आपल्याला चिमटा काढल्यासारख वाटू शकत . प्रक्रिया केल्यानंतर आपण सामान्यतः सामान्य क्रियाकलापांवर परत जाऊ शकता.

चाचणी का केली जाते?
ही चाचणी निर्धारित करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते की तुम्हाला खालील पैकी कुठल्या समस्या आहेत का:

गुदा फिशर्स
गुदा पॉलीप्स
हेमोर्र्होईड्स
संक्रमण
सूज
ट्यूमर
सामान्य मूल्ये /संख्या
गुदाशयाचा आकार,रंग आणि स्वरूप सामान्य दिसते.रक्तस्त्राव,पोलिप्स,किंवा इतर असाधारण ऊतकांचा कोणताही पुरावा नाही.

असामान्य परिणाम म्हणजे काय?
असामान्य परिणामांमध्ये हे समाविष्ट असू शकते:

फोड
फिशर्स
हेमोर्र्होईड्स
संक्रमण
सूज
पॉलीप्स (गैर-कर्करोग किंवा कर्करोग)
ट्यूमर

जोखीम काय आहेत?
काही धोके आहेत. जर बायोप्सी करावी लागली तर,रक्तस्त्राव आणि सौम्य वेदना होण्याची शक्यता असते.

Dr. Anjali Awate
Dr. Anjali Awate
BAMS, Ayurveda Panchakarma, 9 yrs, Pune
Dr. Shivdas Patil
Dr. Shivdas Patil
BAMS, Family Physician, 8 yrs, Pune
Dr. Deepali Ladkat
Dr. Deepali Ladkat
BHMS, Homeopath, Pune
Dr. Abhijit Kamble
Dr. Abhijit Kamble
BAMS, Family Physician General Surgeon, 14 yrs, Pune
Dr. Vijay U. Jadhav
Dr. Vijay U. Jadhav
BAMS, Ayurveda Family Physician, 15 yrs, Pune
Hellodox
x