Health Questions

Forum to ask free health questions to our specialists.
Published  

नाकाशी संबंधीत

Female Patient from Pune
#Foreignbodyinnose 

डॉक्टर माझ्या नाकाचे हाड वाढले आहेत व त्यासाठी शस्त्रकर्म गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे,परंतु मला शस्त्रकर्म करायचे नाही,कृपया यावर काही उपाय सुचवावा.

Dr. Bharat Oza
Dr. Bharat Oza
BAMS, General Surgeon Proctologist, 9 yrs, Pune
Dr. Dhananjay Ostawal
Dr. Dhananjay Ostawal
BHMS, General Physician, 34 yrs, Pune
Dr. Rohit Patil
Dr. Rohit Patil
MDS, Dentist Implantologist, 5 yrs, Pune
Dr. Varshali Mali
Dr. Varshali Mali
MBBS, Gynaecologist Obstetrician, 6 yrs, Pune
Dr. Rajesh  Tayade
Dr. Rajesh Tayade
MS/MD - Ayurveda, Ayurveda Panchakarma, 10 yrs, Pune
Open in App