Hellodox on Facebook Hellodox on Facebook Hellodox on linkedin Hellodox on whatsup Hellodox on Twitter
Health Tips
Stay healthy by reading wellness advice from our top specialists.
Published  
Dr. HelloDox Care #
HelloDox Care
Consult

Testicular cancer occurs in the testicles (testes), which are located inside the scrotum, a loose bag of skin underneath the penis. The testicles produce male sex hormones and sperm for reproduction.

Compared with other types of cancer, testicular cancer is rare. But testicular cancer is the most common cancer in American males between the ages of 15 and 35.

Testicular cancer is highly treatable, even when cancer has spread beyond the testicle. Depending on the type and stage of testicular cancer, you may receive one of several treatments or a combination.

Testicular cancer care at Mayo Clinic

Symptoms
Signs and symptoms of testicular cancer include:

A lump or enlargement in either testicle
A feeling of heaviness in the scrotum
A dull ache in the abdomen or groin
A sudden collection of fluid in the scrotum
Pain or discomfort in a testicle or the scrotum
Enlargement or tenderness of the breasts
Back pain
Cancer usually affects only one testicle.

When to see a doctor
See your doctor if you detect any pain, swelling or lumps in your testicles or groin area, especially if these signs and symptoms last longer than two weeks.

Causes
It's not clear what causes testicular cancer in most cases.

Doctors know that testicular cancer occurs when healthy cells in a testicle become altered. Healthy cells grow and divide in an orderly way to keep your body functioning normally. But sometimes some cells develop abnormalities, causing this growth to get out of control — these cancer cells continue dividing even when new cells aren't needed. The accumulating cells form a mass in the testicle.

Nearly all testicular cancers begin in the germ cells — the cells in the testicles that produce immature sperm. What causes germ cells to become abnormal and develop into cancer isn't known.

Risk factors
Factors that may increase your risk of testicular cancer include:

An undescended testicle (cryptorchidism). The testes form in the abdominal area during fetal development and usually descend into the scrotum before birth. Men who have a testicle that never descended are at greater risk of testicular cancer than are men whose testicles descended normally. The risk remains elevated even if the testicle has been surgically relocated to the scrotum.

Still, the majority of men who develop testicular cancer don't have a history of undescended testicles.

Abnormal testicle development. Conditions that cause testicles to develop abnormally, such as Klinefelter syndrome, may increase your risk of testicular cancer.
Family history. If family members have had testicular cancer, you may have an increased risk.
Age. Testicular cancer affects teens and younger men, particularly those between ages 15 and 35. However, it can occur at any age.
Race. Testicular cancer is more common in white men than in black men.
Prevention
There's no way to prevent testicular cancer.

Some doctors recommend regular testicle self-examinations to identify testicular cancer at its earliest stage. But not all doctors agree. Discuss testicular self-examination with your doctor if you're unsure about whether it's right for you.टेस्टीक्युलर कर्करोग : पुरुष बीजाण्ड/ वृषणाचा कॅन्सर

टेस्टीक्युलर कर्करोग हा एक कर्करोग वाढ आहे वृषणात जे इतर अवयव इतर कोणत्याही प्रकारच्या कर्करोगाच्या बाबतीत जसे की खळखळ अल्सर सौम्य पुटीचा वाढीचा दर अंडकोशाच्या आतील अवयवाच्या आतल्या कोणत्याही संरक्षणातून उद्भवतो. ते कर्करोगसारखे धोकादायक नसले तरी, त्यांना काही क्षणी उपचार करावे लागतील.
टेस्टिक्युलर कर्करोग अनेक प्रकारची असू शकतात. टेरिटोमा आणि सेमिननोमा यापैकी काही सामान्य प्रकार आहेत. टेस्टिक्युलर कर्करोग तुलनेने तरुण वयोगटातील पाहिले जाते लवकर आढळून आले तर, कॅन्सर अंडकोषापर्यंत मर्यादित असताना, त्याच्याकडे बराच बरा बरा असतो तथापि, जर ऍन्फॉथच्या बाहेर पसरले असेल तर बराबर कमी होईल. टेस्टिक्युलर कर्करोग अनेक विशिष्ट लक्षणांच्या लक्षणांना सूचित करू शकतात जसे की अंडकोशस्थानामध्ये जडपणा, वृषण किंवा तीव्र वेदना किंवा दाट दुखणे. टेस्टीक्युलर कर्करोगासाठी वेदना वेगवेगळय़ा फरक नाही, आणि इतर इतर सौम्य स्थितीमुळे वृषणासंबंधी वेदना होऊ शकते. म्हणून, टेस्टाकार्युलर कर्करोग वगळण्यासाठी कोणतीही टेस्टिकोलिक गाठ काळजीपूर्वक तपासली पाहिजे. अंडाशय च्या प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) स्कॅन घातक क्षमता सह लंप्स शोधू शकता बायोप्सी आणि ऊतकपदार्थाद्वारे निश्चित निदान केले जाईल. या कर्करोगाने अनेक प्रकारचे हार्मोन्स सोडले. बायोमार्कर्स म्हणून हे हार्मोन्स उपयुक्त असू शकतात जे कॅन्सर शोधू शकतात. काही उदाहरणे अल्फा-फॉटेप्रोटीन, मानवी कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ("गर्भावस्था हार्मोन") आणि एलडीएच-1 आहेत. एकदा कर्करोगाचे निदान झाले की दूरच्या पसरण्याच्या मर्यादेवर निर्णय घेण्यासाठी स्टेजिंग आवश्यक आहे. स्कॅनिंग करून हे केले जाते. कर्करोगाच्या अवस्थेच्या आधारावर, उपचार निश्चित केले जाते. ओरिचिवरॉमी म्हणजे वृषणाचा शस्त्रक्रिया काढून टाकणे जे सुरुवातीच्या काळात रोगग्रस्त आहे. याव्यतिरिक्त, रुग्णास हॉरमॉन इब्लिशन थेरपी, रेडियोथेरपी किंवा केमोथेरपी दिली जाते. एकदा उपचार पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्याही पुनरावृत्त्यांचा शोध लावण्यासाठी नियमित पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.

पुरुष बीजाण्ड हा पुरुष जननेंद्रिय संस्थेतील महत्त्वाचा अवयव असून प्रजोत्पादनासाठी आवश्यक असलेले शुक्राणू (स्पर्मस्) व टेस्टोस्टेरॉन या अंतस्रावाची (हार्मोन्सची) निर्मिती करणे हे याचे प्रमुख कार्य आहे. पुरुष बीजाण्डात निर्माण होणाऱ्या कॅन्सरपकी ९५ टक्के कॅन्सर जर्म सेल टय़ुमर या प्रकारचे, ४ टक्के कॅन्सर लिफोमा स्वरूपाचे व उर्वरित १ टक्का कॅन्सर अन्य प्रकारचे असतात. पुरुषांत १५ ते ३४ या वयोगटात आधिक्याने आढळणाऱ्या या कॅन्सरचे प्रमाण एकूणच कमी असले तरी गेल्या ४० वर्षांत हे प्रमाण दुपटीने वाढले आहे.

नसíगकत: वृषण हा अवयव शरीराबाहेर स्थित असला तरी काही पुरुषांत स्त्री बीजाण्डे उदरपोकळीतच स्थित असतात, याला वैद्यकीय परिभाषेत अनडिसेंडेड टेस्टिज असे म्हणतात. अशा पुरुषांमध्ये पुरुष बीजाण्डाचा कॅन्सर होण्याची संभावना अधिक असते. याशिवाय ज्यात पुरुष बीजाण्डांची विकृत निर्मिती होते अशा क्लायनेफेल्टर सिंड्रोमसारख्या विकारांनी त्रस्त व्यक्तींतही हा कॅन्सर आधिक्याने आढळतो. याशिवाय कुटुंबातील अन्य व्यक्तींत टेस्टिक्युलर कॅन्सर असल्यास, त्याच रुग्णात एका पुरुष बीजाण्डात कॅन्सर असल्यास एच.आय.व्ही. एड्सबाधित रुग्णांत व गोऱ्या वंशाच्या रुग्णांत टेस्टिक्यूलर कॅन्सर होण्याची शक्यता अधिक असते.

वृषणाचा आकार वाढणे, तेथे जडपणा किंवा गाठ निर्माण होणे, तेथे वेदना किंवा जलसंचिती होणे, पोटात विशेषत: अधोदरात मंदस्वरूपी वेदना होणे ही पुरुष बीजाण्डाच्या कॅन्सरची लक्षणे असून सोनोग्राफी, सी.टी स्कॅन, बायॉप्सी, ए.एफ.पी. व एच.सी.जी. या रक्तातील तपासण्यांच्या सहाय्याने टेस्टिक्युलर कॅन्सरचे निदान निश्चित होते. आधुनिक वैद्यकशास्त्रात यास बायलॅटरल ऑíकडेक्टोमी (दोनही पुरुष बीजांण्ड निर्हरण), त्यासह आवश्यकता असल्यास वंक्षणातील व उदरपोकळीतील लसिकाग्रंथीचे निर्हरण ही शस्त्रकर्मे, केमोथेरॅपी व रेडिओथेरॅपी ही चिकित्सा उपलब्ध आहे.

आयुर्वेदानुसार पुरुष शुक्राणू हे सौम्य गुणाचे असल्याने या अवयवातील कॅन्सरमध्ये गोक्षुर, शतावरी, अश्वगंधा, पुनर्नवा, कुष्मांड, मधुर औषधांनी सिद्ध घृत अशी शीत व शामक औषधे उपयुक्त ठरतात. हा अवयव अपान व प्राण वायूच्या आधिपत्याखाली असल्याने यापन बस्ति, उत्तर बस्ति व नस्य या चिकित्साही व्याधिप्रतिबंधासाठी व व्याधीचा पुनर्भव होऊ नये म्हणून उपयुक्त ठरतात. आहारात दुधी किंवा कोहोळ्याच्या वडय़ा, हलवा, पाक, उडदाचे पदार्थ, मूग-रवा किंवा कणकेचे लाडू, दलिया, शेवयांची खीर किंवा शिरा, रव्याचा शिरा, विविध प्रकारच्या खिरी, गव्हाची पोळी यांची रेलचेल असावी. मनाची शुचिता व प्रसन्नता यांचा प्रजनन संस्थेतील अवयवांच्या स्वास्थ्यावर निश्चितच अनुकूल परिणाम होत असल्याने मनोनुकूल छंदात मन गुंतवणे व प्राणायाम, सूर्यनमस्कार, शवासनासारख्या योगासनांची त्यास जोड देणे हे निश्चितच पुरुष बीजाण्डाच्या कॅन्सरमध्ये फलदायी ठरते.

Dr. Sheetal Shetty
Dr. Sheetal Shetty
BHMS, Homeopath Psychologist, 5 yrs, Pune
Dr. Aniket Joshi
Dr. Aniket Joshi
BDS, Cosmetic and Aesthetic Dentist Dental Surgeon, 11 yrs, Pune
Dr. Anjanikumar Malempati
Dr. Anjanikumar Malempati
MBBS, ENT Specialist, 10 yrs, Pune
Dr. Manisha Garud
Dr. Manisha Garud
BDS, Dental Surgeon Dentist, Pune
Dr. Sucheta  Mokashi
Dr. Sucheta Mokashi
BDS, Dentist, 3 yrs, Pune
Hellodox
x