Hellodox on Facebook Hellodox on Facebook Hellodox on linkedin Hellodox on whatsup Hellodox on Twitter
Health Tips
Stay healthy by reading wellness advice from our top specialists.


Hemorrhoidectomy test for Hemorrhoids

Hemorrhoidectomy is surgery to remove hemorrhoids. You will be given general anesthesia or spinal anesthesia so that you will not feel pain.Incisions are made in the tissue around the hemorrhoid. The swollen vein inside the hemorrhoid is tied off to prevent bleeding, and the hemorrhoid is removed. The surgical area may be sewn closed or left open. Medicated gauze covers the wound.
Surgery can be done with a knife (scalpel), a tool that uses electricity (cautery pencil), or a laser.
The operation is usually done in a surgery center. You will most likely go home the same day (outpatient).

There is a procedure that uses a circular stapling device to remove hemorrhoidal tissue and close the wound. No incision is made. In this procedure, the hemorrhoid is lifted and then "stapled" back into place in the anal canal.This surgery is called stapled hemorrhoidopexy. People who have stapled surgery may have less pain after surgery than people who have the traditional hemorrhoid surgery. But the stapled surgery is more expensive. And people who have stapled surgery are more likely to have hemorrhoids come back and need surgery again.Doppler-guided hemorrhoidectomy is a procedure that uses a scope with a special probe to locate the hemorrhoidal arteries so that less tissue is removed. Some studies show that it is less painful but more long term studies are needed to compare it with other procedures.

Why It Is Done
Hemorrhoidectomy is appropriate when you have:

-Very large internal hemorrhoids.
-Internal hemorrhoids that still cause symptoms after nonsurgical treatment.
-Large external hemorrhoids that cause significant discomfort and make it difficult to keep the anal area clean.
-Both internal and external hemorrhoids.
-Had other treatments for hemorrhoids (such as rubber band ligation) that have failed.

How Well It Works
Surgery usually cures a hemorrhoid. But the long-term success of hemorrhoid surgery depends a lot on how well you are able to change your daily bowel habits to avoid constipation and straining. About 5 out of 100 people have hemorrhoids come back after surgery.

Risks
Pain, bleeding, and an inability to urinate (urinary retention) are the most common side effects of hemorrhoidectomy.

Other relatively rare risks include the following:

Early problems
Bleeding from the anal area
Collection of blood in the surgical area (hematoma)
Inability to control the bowel or bladder (incontinence)
Infection of the surgical area
Stool trapped in the anal canal (fecal impaction)

Late problems
Narrowing (stenosis) of the anal canal
Recurrence of hemorrhoids
An abnormal passage (fistula) that forms between the anal or rectal canal and another area
Rectal prolapse, which happens when the rectal lining slips out of the anal opening

What To Think About
The success of hemorrhoidectomy depends a lot on your ability to make changes in your daily bowel habits to make passing stools easier. Hemorrhoidectomy may provide better long-term results than procedures that cut off blood flow to hemorrhoids (fixative procedures). But surgery is more costly, has a greater risk of complications, and usually is more painful.

Most internal hemorrhoids improve (they get smaller and discomfort decreases) with either home treatment or fixative procedures. When compared with surgery, fixative procedures involve less risk, are less painful, and require less time away from work and other activities.Surgery is not recommended for small internal hemorrhoids (unless you also have large internal hemorrhoids or internal and external hemorrhoids).

Lasers are often advertised as being a less painful, faster-healing method of removing hemorrhoids. But none of these claims have been proved. Lasers are more expensive than traditional techniques. The procedure takes longer, and it may cause deep tissue injury.


मूळव्याधसाठी चाचणी

Hemorrhoidectomy हे मूळव्याध काढण्यासाठी शस्त्रक्रिया आहे. आपल्याला सामान्य ऍनेस्थेसिया किंवा स्पाइनल ऍनेस्थेसिया दिली जाईल जेणेकरून आपल्याला वेदना होणार नाही. मूळव्याधच्या आसपास असलेल्या ऊतकांमध्ये परीक्षणे केली जातात. रक्तस्त्राव रोखण्यासाठी मूळव्याधच्या आत सूजलेले क्षेत्र बंद केले जाते आणि रक्तस्त्राव काढून टाकला जातो. शस्त्रक्रिया क्षेत्र बंद केला जाऊ शकतो किंवा उघडू शकतो.
चाकू (स्केलपेल), एक साधन जे वीज वापरते (कॅटरी पेन्सिल) किंवा लेसरसह शस्त्रक्रिया केली जाऊ शकते.
ऑपरेशन सहसा शस्त्रक्रिया केंद्रात केले जाते. आपण त्या दिवशीच घरी जाण्याची शक्यता आहे.

अशी एक प्रक्रिया आहे जी मूळव्याधल ऊतक काढण्यासाठी आणि जखमेची बंद करण्यासाठी गोलाकार स्टॅपलिंग डिव्हाइस वापरते. कोणतीही चीज केली नाही. या प्रक्रियेत, हेमोरायड काढून घेतले जाते आणि मग गुदाच्या नळामध्ये "फिरवलेला" परत घेतला जातो. या शस्त्रक्रियेस स्टेपलड मूळव्याधॉप्सी म्हणतात. ज्या लोकांनी शस्त्रक्रिया केली आहे त्यांना शस्त्रक्रिया नंतर कमी वेदना होऊ शकते ज्यांच्याकडे पारंपारिक हेमोरायओड शस्त्रक्रिया आहे. पण स्टेपल सर्जरी अधिक महाग आहे. आणि ज्या लोकांनी शस्त्रक्रिया केली आहे त्यांना मूळव्याध परत येणे आणि पुन्हा शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. डोप्लर-मार्गदर्शित हेमोरायहोइडक्टॉमी ही अशी प्रक्रिया आहे जी मूळव्याधल धमनी शोधण्यासाठी विशिष्ट तपासणीसह एक संधी वापरते जेणेकरून कमी ऊती काढून टाकली जाते. काही अभ्यासानुसार हे कमी वेदनादायक आहे परंतु इतर प्रक्रियांशी तुलना करण्यासाठी अधिक दीर्घकालीन अभ्यास आवश्यक आहेत.

ते का झाले आहे
Hemorrhoidectomy योग्य असल्यास आपल्याकडे:
- अनेक मोठ्या अंतर्गत मूळव्याध.
- अन्निक मूळव्याध जे अजूनही गैरवर्तन उपचारानंतर लक्षणे निर्माण करतात.
- मोठ्या बाह्य बदामांमुळे महत्त्वपूर्ण अस्वस्थता येते आणि गुदा क्षेत्र स्वच्छ ठेवणे कठीण होते.
- दोन्ही अंतर्गत आणि बाह्य मूळव्याध.
- अनुभवासाठी इतर उपचारांसाठी (जसे की रबरी बॅन्ड लिगेशन) अयशस्वी झाले.

ते कसे कार्य करते?
शस्त्रक्रिया सामान्यत: हेमोरॉइड बरे करते. परंतु मूळव्याध शस्त्रक्रियेचे दीर्घकालीन यश कब्ज आणि ताण टाळण्यासाठी आपण आपल्या दैनंदिन आंतरीक सवयी बदलण्यास किती सक्षम आहात यावर बर्याच गोष्टींवर अवलंबून असते. शस्त्रक्रियेनंतर सुमारे 100 पैकी 5 जणांना मूळव्याध परत येतात.

धोके :
वेदना, रक्तस्त्राव आणि मूत्रपिंडाची अक्षमता (मूत्रपिंड धारणा) हेमोराहोइडक्टॉमीचा सर्वात सामान्य साइड इफेक्ट्स आहे.

इतर तुलनेने दुर्मिळ जोखमींमध्ये खालील समाविष्ट आहेत:
- लवकर समस्या
- गुदा क्षेत्र पासून रक्तस्त्राव
- सर्जिकल क्षेत्रात रक्त गोळा करणे (हेमेटोमा)
- आंत्र किंवा मूत्राशय (असंतुलन) नियंत्रित करण्यात अक्षमता
- शस्त्रक्रिया क्षेत्राचे संक्रमण
- गुदाच्या नळामध्ये अडकलेला मल (फिकल अशुद्धता)
- गुदा कॅनलची संकोचन (स्नायू)
- Hemorrhoids च्या पुनरावृत्ती
- गुदा किंवा रेक्टल नहर आणि दुसर्या क्षेत्रामध्ये तयार होणारे असामान्य मार्ग (फिस्टुला)
- रेक्टल प्रोलॅप, जे गुंडाळीच्या ओळीतून रेक्टल अस्तर फडफडते तेव्हा होते

कशाबद्दल विचार करायला पाहिजे?
हेमोरायहोइडक्टॉमीची यशस्वीता आपल्या दैनंदिन आंतरीक सवयींमध्ये बदल करण्याची क्षमता वाढविण्यावर अवलंबून असते. Hemorrhoidectomy हर्मोहोड (निराकरण प्रक्रिया) मध्ये रक्त प्रवाह कापणार्या प्रक्रियांच्या तुलनेत दीर्घकालीन परिणाम प्रदान करू शकते. परंतु शस्त्रक्रिया जास्त महाग आहे, त्यामध्ये गुंतागुंत अधिक धोका असतो आणि सहसा अधिक वेदनादायक असते.

घरगुती उपचार किंवा निर्धारण प्रक्रियेसह बहुतेक अंतर्गत बदाम सुधारतात (त्यांना लहान आणि अस्वस्थता कमी होते). शस्त्रक्रियेच्या तुलनेत, कमी करण्याच्या प्रक्रियेत कमी जोखीम असते, कमी वेदनादायक असतात आणि कामाच्या आणि इतर क्रियाकलापांपासून कमी वेळ लागतो. लहान अंतर्गत बदामांकरिता शर्गाची शिफारस केली जात नाही (जोपर्यंत आपल्याकडे मोठ्या अंतर्गत मूळव्याध किंवा अंतर्गत आणि बाह्य रक्तस्त्राव नसतात).

लेसर बहुतेक वेळा हेमोरायड्स काढून टाकण्यासाठी कमी वेदनादायक, जलद-उपचार पद्धती म्हणून जाहिरात केली जातात. परंतु यापैकी कोणताही दावा सिद्ध झाला नाही. पारंपारिक तंत्रांपेक्षा लेझर अधिक महाग आहेत. या प्रक्रियेस जास्त वेळ लागतो आणि यामुळे खोल ऊतक दुखापत होऊ शकते.

मूळव्याधीचा त्रास हा अत्यंत वेदनादायी असतो. या आजारात समाजात खुलेपणाने बोललं जात नसल्याने त्याचा त्रास असाहनीय झाल्यावर शस्त्रक्रियेच्या मदतीने या त्रासातून सुटका करावी लागते. म्हणूनच मूळव्याधीचा त्रास धोकादायक होण्याआधीच काही घरगुती उपायांनी त्यावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकते.

मूळव्याधीवर घरगुती उपाय -
मूळव्याधीचा त्रास अत्यंत त्रासदायक टप्प्यावर असेल तर ग्लासभर दह्यामध्ये अर्धा चमचा इसबगोल पावडर मिसळा. हे मिश्रण रात्रीच्या वेळेस प्यायल्यास अधिक फायदा होतो. या उपायामुळे वेदना कमी होण्यास मदत होते.

मूळव्याधीचा त्रास आटोक्यात ठेवण्यासाठी आहारावरदेखील नियंत्रण गरजेचे आहे. दिवसाची सुरूवात दही, ताक पिऊन केल्यास अधिक फायदा होतो. सकाळी उठल्यावर ब्रश करा. त्यानंतर दह्यांत काळं मीठ किंवा ओवा मिसळून त्याचे नियमित सेवन करावे. या उपायामुळे मूळव्याधीचा त्रास कमी होण्यास मदत होते. आहारात 'या' भाजीचा समावेश कराल तर दूर होईल 'मूळव्याधी'ची समस्या !

नियमित 15-20 दिवस हा उपाय केल्यास मूळव्याधीचा वेदनादायी त्रास कमी होण्यास मदत होईल.

Dr. Sonawane Shivani
Dr. Sonawane Shivani
MS/MD - Ayurveda, Ayurveda Family Physician, 3 yrs, Pune
Dr. Amruta Kolte (Chaudhary)
Dr. Amruta Kolte (Chaudhary)
BDS, Dental Surgeon, 5 yrs, Pune
Dr. Yogeshwar Sanap
Dr. Yogeshwar Sanap
MD - Homeopathy, Family Physician Homeopath, 12 yrs, Pune
Dr. Surbhi Agrawal
Dr. Surbhi Agrawal
Specialist, Diabetologist General Physician, 8 yrs, Nagpur
Dr. Smita  Patil
Dr. Smita Patil
BHMS, Homeopath, 15 yrs, Pune
Hellodox
x