Hellodox on Facebook Hellodox on Facebook Hellodox on linkedin Hellodox on whatsup Hellodox on Twitter
Health Tips
Stay healthy by reading wellness advice from our top specialists.


Uvulopalatopharyngoplasty for Snoring

Surgery Overview:
Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) is a procedure used to remove excess tissue in the throat to widen the airway. This sometimes can allow air to move through the throat more easily when you breathe, reducing snoring. The tissues removed may include:
The small finger-shaped piece of tissue (uvula) that hangs down from the back of the roof of the mouth into the throat.
Part of the roof of the mouth (soft palate).
Excess throat tissue, tonsils and adenoids, and the pharynx.

What To Expect?
It takes about 3 weeks to recover from surgery. It may be very difficult to swallow during this time. Because of this, only 60% of those having the surgery say they would undergo it again.

Why It Is Done?
Uvulopalatopharyngoplasty is sometimes used to treat snoring in people so that their bed partner can sleep better. It is rarely used and only considered in cases of very severe snoring when other treatments have failed. It may be used in people who:
Have excess tissue in the nose, mouth, or throat that blocks the airway.
Do not stop snoring after making lifestyle changes such as losing weight and sleeping on their sides.

How Well It Works?
UPPP is often effective in reducing snoring initially. Over the long term, it cures snoring in 46% to 73% of those who have had this surgery.

Risks:
Complications during surgery include accidental damage to surrounding blood vessels or tissues.

Complications after surgery may include:
Sleepiness and periods when breathing stops (sleep apnea), both related to the medicine (anesthesia) that made you sleep during surgery.
Swelling, pain, infection, and bleeding.
A sore throat and trouble swallowing.
Drainage of secretions into the nose and a nasal quality to the voice. Speech may be affected by this surgery.
Narrowing of the airway in the nose and throat.

What To Think About?
Surgery is rarely used to treat snoring. It may not completely cure snoring, and the risks of surgery may not be worth the small benefit you gain.
If you develop sleep apnea after having UPPP, diagnosis may be delayed because you do not snore. Snoring is the major symptom of sleep apnea.
Snoring is not always considered a medical problem, so insurance may not cover treatment.
Before considering surgery, all people who snore should try nonsurgical treatment.
Laser-assisted uvulopalatoplasty also may be used to treat snoring.


घोरण्याकरिता उऊलोपालटोफारीन्गओप्लास्टी

शस्त्रक्रिया विहंगावलोकनः
उऊलोपालटोफारीन्गओप्लास्टी (यूपीपीपी) ही श्वासनलिका पसरवण्यासाठी गळ्यातील अतिरिक्त ऊती काढून टाकण्यासाठी वापरली जाणारी एक प्रक्रिया आहे. हे आपण श्वास घेताना, हवेला अधिक सहजपणे गळ्यामधून जाण्यास मोकळा मार्ग देते. काढलेल्या उतींमध्ये खालील समाविष्ट असू शकते:
तोंडाच्या मागे वरील भागापासून गळ्याच्या दिशेने लटकत असलेल्या बोटांच्या आकाराच्या ऊती (उव्हुला) .
तोंडाचा वरील भाग (मऊ टाळू).

काय अपेक्षा करावी?
शस्त्रक्रिया पासून पूर्ण बरे होण्यासाठी सुमारे 3 आठवडे लागतात. या काळात काहीपण गिळणे किंवा निगळणे खूप कठीण असते.

हे का केलं जाते?
अनेकवेळा युवुलोपालाटोरॅरिन्गॉप्लास्टीचा वापर लोकांमध्ये घोरणे कमी करण्यासाठी केला जातो जेणेकरुन त्यांचे जोडीदार चांगले झोपू शकतील. हे क्वचितच वापरले जाते आणि जेव्हा इतर उपचार अयशस्वी होतात तेव्हा अत्यंत गंभीर घोरणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत हे उपाय केले जाते. हे त्या लोकांमध्ये सुद्धा वापरले जाऊ शकते ज्यांचा नाक, तोंड किंवा गळ्यामध्ये अतिरिक्त ऊतक आहे ज्यामुळे श्वासनलिका अवरोधित केली जाते.

ते कसे कार्य करते?
युपीपीपी सुरुवातीला घोरणे कमी करण्यास थोडे प्रभावी ठरते. दीर्घ काळानंतर, हि शस्त्रक्रिया केलेल्या लोकांपैकी 46% ते 73% मध्ये घोरणे घालवते.

धोके
शस्त्रक्रियेदरम्यान झालेल्या जटिलतेमध्ये आसपासच्या रक्तवाहिन्या किंवा ऊतींचे अपघाती नुकसान होते.

शस्त्रक्रिया नंतर जटिलते मध्ये समाविष्ट असू शकते:
सर्जरी क्वचितच घोरणे बंद करू शकते पण ते पूर्णपणे थांबू शकत नाही.
सूज, वेदना, संक्रमण आणि रक्तस्त्राव.
घास गिळण्याची समस्या.
आवाजात बदल. या शस्त्रक्रियेद्वारे भाषा प्रभावित होऊ शकते.
नाक आणि घशात वायुमार्गाचा संसर्ग

कशाबद्दल विचार करायचा?
स्नोकरचा उपचार करण्यासाठी शस्त्रक्रिया क्वचितच वापरली जाते. हे खरंच स्नोअर पूर्ण थांबवू शकत नाही आणि शस्त्रक्रियेची जोखीम आपणास मिळालेल्या लहान फायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाहीत.
यूपीपीपी घेतल्यानंतर स्लीप ऍप आजार विकसित झाल्यास , निद्रानाश होऊ शकतो.
घोरणे नेहमीच वैद्यकीय समस्या मानली जात नाही, म्हणून उपचार विमा घेवू शकत नाही.
शस्त्रक्रिया विचारात घेण्यापूर्वी, सर्व लोक ज्यांना घोरण्याचा त्रास आहे त्यांनी नॉन सर्जिकल उपचारांबद्दल प्रयत्न करावा.
लेसर-असिस्टेड यूव्हुलोपॅटोटाप्लास्टी देखील स्नोकर हाताळण्यासाठी वापरली जाऊ शकते.

Dr. Ashwini Hirekar
Dr. Ashwini Hirekar
BHMS, Homeopath Family Physician, 4 yrs, Mumbai Suburban
Dr. Richa
Dr. Richa
BAMS, Mumbai Suburban
Dr. Amar B.  Shah
Dr. Amar B. Shah
ND, Ophthalmologist, 25 yrs, Pune
Dr. Mangal Thube - Buchade
Dr. Mangal Thube - Buchade
BAMS, Ayurveda Yoga and Ayurveda, 9 yrs, Pune
Hellodox
x