Hellodox on Facebook Hellodox on Facebook Hellodox on linkedin Hellodox on whatsup Hellodox on Twitter
Health Tips
Stay healthy by reading wellness advice from our top specialists.


Sigmoidoscopy (Anoscopy, Proctoscopy)
Test Overview
Anoscopy, proctoscopy, and sigmoidoscopy tests allow your doctor to look at the inner lining of your anus, your rectum, and the lower part of the large intestine (colon). These tests are used to look for abnormal growths (such as tumors or polyps), inflammation, bleeding, hemorrhoids, and other conditions (such as diverticulosis).

These tests use different scopes look at different sections of the colon.

Anoscopy. During an anoscopy, a short, rigid, hollow tube (anoscope) that may contain a light source is used to look at the last 2 in. (5 cm) of the colon (anal canal). Anoscopy can usually be done at any time because it does not require any special preparation (enemas or laxatives) to empty the colon.
Proctoscopy. During a proctoscopy, a slightly longer instrument than the anoscope is used to view the inside of the rectum. You will probably have to use an enema or laxative to empty the colon before the test is done.
The proctoscope is about 10 in. (25 cm) to 12 in. (32 cm) long and 1 in. (2.5 cm) wide. It allows your doctor to look into the rectum and the bottom part of the colon, but it does not reach as far into the colon as the flexible sigmoidoscope.
Sigmoidoscopy. During a sigmoidoscopy, a lighted tube is inserted through the anus. Your doctor can remove small growths and collect tissue samples (biopsy) through a sigmoidoscope. You will have to use an enema or laxative (or both) to empty the colon before the test is done.
The flexible sigmoidoscope is about 2.3 ft (70 cm) long and 0.5 in. (1 cm) wide with a lighted lens system. This instrument allows your doctor to see around bends in the colon.
Flexible sigmoidoscopy is one of many tests that may be used to screen for colon cancer. Which screening test you choose depends on your risk, your preference, and your doctor. Talk to your doctor about what puts you at risk and what test is best for you.


सिग्मोइडोस्कोपी (अॅनोस्कोपी, प्रोकोस्कोपी)

एनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी आणि सिग्मोडायॉस्कोपी टेस्ट आपल्या डॉक्टरांना आपल्या गुदा, आपल्या गुदाम आणि मोठ्या आतडी (कोलन) च्या खालच्या भागाला आतल्या आतील बाजूस पाहण्याची परवानगी देतात. या चाचण्यांचा असामान्य वाढ (जसे ट्यूमर किंवा पॉलीप्स), जळजळ, रक्तस्त्राव, रक्तस्त्राव, आणि इतर परिस्थिती (जसे कि डायव्हर्टिकुलोसिस) पहाण्यासाठी वापरले जाते.

या चाचण्यांमध्ये कोलनच्या विविध विभागांकडे वेगवेगळे स्कोप वापरतात.

एनोस्कोपी अॅनोस्कोपी दरम्यान, लहान, कठोर, खोखलेला ट्यूब (एनोस्कोप) ज्यात प्रकाश स्त्रोत असू शकतो तो अंतिम 2 इं. (5 सें.मी.) कोलन (गुदा कॅनल) पाहण्याकरिता वापरला जातो. अॅनोस्पीपी सामान्यत: कोणत्याही वेळी केली जाऊ शकते कारण त्याला कोलन खाली ठेवण्यासाठी कोणतीही विशेष तयारी (एनीमा किंवा लेक्सेटिव्ह्जची आवश्यकता नसते).
प्रोकोस्कोपी. प्रोक्टोस्कोपीच्या दरम्यान, गुदामाच्या आत पाहण्यासाठी अँनोस्कोपपेक्षा थोडा मोठा वायू वापरला जातो. चाचणी पूर्ण होण्यापूर्वी आपल्याला कोलन खाली ठेवण्यासाठी कदाचित आपल्याला एनीमा किंवा रेक्सेटिव्ह वापरावे लागेल.
प्रोकोस्कोस्कोप 10 इंच (25 से.मी.) ते 12 इंच (32 सेंटीमीटर) लांब आणि 1 इंच (2.5 सेंटीमीटर) रुंद आहे. हे आपल्या डॉक्टरला कोळशाच्या गुंडाळीच्या खालच्या भागात आणि खालच्या भागाकडे पाहण्यास अनुमती देते परंतु लांबीच्या सिग्मायॉइडस्कोप म्हणून ते कोलनपर्यंत पोहोचत नाही.
सिग्मोइडोस्कोपी सिग्मोइडोस्कोपी दरम्यान, गुदामाव्दारे एक प्रकाशयुक्त ट्यूब घातली जाते. सिग्मायॉइडस्कोपद्वारे आपले डॉक्टर लहान वाढ कमी करू शकतात आणि ऊतींचे नमुने (बायोप्सी) गोळा करू शकतात. चाचणी पूर्ण होण्यापूर्वी आपल्याला कोलन रिकामा करण्यासाठी एनीमा किंवा रेक्सेटिव्ह (किंवा दोन्ही) वापरणे आवश्यक आहे.
लवचिक सिग्मोइडोस्कोप हे 2.3 फूट (70 सेंटीमीटर) लांब आणि 0.5 इंच (1 से.मी.) रुंद असून प्रकाशाच्या लेन्स सिस्टमसह आहे. हा इन्स्ट्रुमेंट आपल्या डॉक्टरांना कोलनच्या भोवती घोटाळे दिसू देतो.
फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी ही अनेक चाचण्यांपैकी एक आहे जी कोलन कर्करोगासाठी स्क्रीनवर वापरली जाऊ शकते. आपण कोणती स्क्रीनिंग चाचणी निवडता ती आपल्या जोखीम, आपले प्राधान्य आणि आपले डॉक्टर यावर अवलंबून असते. आपल्याला जोखीम काय देते आणि आपल्यासाठी कोणता चाचणी सर्वोत्कृष्ट आहे याबद्दल आपल्या डॉक्टरांशी बोला.

Dr. Vishwas Takale
Dr. Vishwas Takale
BAMS, General Physician, 19 yrs, Pune
Dr. Dr.Monica Rathod
Dr. Dr.Monica Rathod
BDS, Cosmetic and Aesthetic Dentist Dental Surgeon, Thane
Dr. Sonawane Shivani
Dr. Sonawane Shivani
MS/MD - Ayurveda, Ayurveda Family Physician, 3 yrs, Pune
Dr. Aniket Joshi
Dr. Aniket Joshi
BDS, Cosmetic and Aesthetic Dentist Dental Surgeon, 11 yrs, Pune
Dr. Ashwini Hirekar
Dr. Ashwini Hirekar
BHMS, Homeopath Family Physician, 4 yrs, Mumbai Suburban
Hellodox
x