Health Tips
Stay healthy by reading wellness advice from our top specialists.
Published  

Antigen tests for giardiasis

Dr. HelloDox Care #
HelloDox Care
Consult


Exam Overview
For a giardia antigen test, a stool sample or fluid from the upper part of the intestines (duodenal fluid) is tested in the lab for the presence of antigens from Giardia lamblia. This test is often done at the same time as a stool analysis.


Why It Is Done
An antigen test may be done if a person's medical history and symptoms suggest giardiasis. This test may be done to check if the person has been cured after treatment. An antigen test also may be used to screen people who are at high risk for having giardiasis.


Results
A test that detects Giardia antigens (positive result) indicates that the person has giardiasis. If the infected person does not have symptoms of infection, he or she may be a carrier or have an chronic infection.
These tests are specific for Giardia lamblia and do not test for other intestinal infections that cause similar symptoms. A person may get infected with other organisms that cause the same symptoms if he or she travels to countries where these organisms are found.
If the test does not detect antigens (negative result), it may need to be repeated to rule out giardiasis.


What To Think About
These tests may be done on a stool sample before testing the fluid from the small intestines (duodenal contents). Antigen tests are very likely to detect Giardia lamblia if it is present and may be used instead of a stool analysis when giardiasis is likely. Stool samples may be tested to detect antigens (proteins that come from Giardia lamblia) or to detect the actual parasites.

Published  

जिआर्डिया एंटीजन चाचणी

Dr. HelloDox Care #
HelloDox Care
Consult

जिआर्डिया एंटीजन चाचणी :

जिआर्डिया एंटीजन चाचणीसाठी, गॅर्डिया लेम्बिलीयापासून प्रतिजैविकांच्या उपस्थितीसाठी लॅबमध्ये मलच्या नमुना किंवा आतील बाजूंच्या द्रवपदार्थ (डुओडनल फ्लुइड) चा द्रव तपासला जातो. ही चाचणी अनेकदा स्टूल विश्लेषण म्हणून केली जाते.

जिआर्डिया एंटीजन चाचणी का झाले आहे?
एखाद्या व्यक्तीचा वैद्यकीय इतिहास आणि लक्षणे जियार्डियासिस सूचित करतात तर अँटीजन चाचणी केली जाऊ शकते. उपचारानंतर व्यक्तीचा उपचार झाला की नाही हे तपासण्यासाठी हे चाचणी केली जाऊ शकते. जिआर्डियासिस असण्याचा धोका असलेल्या लोकांना स्क्रीन करण्यासाठी अँटीजन चाचणी देखील वापरली जाऊ शकते.

परिणाम :
- जिआर्डिया प्रतिजैविक (सकारात्मक परिणाम) शोधणारी एक चाचणी दर्शवते की त्या व्यक्तीस जिआर्डियासिस आहे. संक्रमित व्यक्तीस संसर्ग झाल्याचे लक्षण नसल्यास, तो एक वाहक असू शकतो किंवा त्याला दीर्घकालीन संसर्ग होऊ शकतो.
- ही चाचणी जियार्डिया लेम्ब्लियासाठी विशिष्ट आहे आणि इतर आंतड्यांमधील संक्रमणांसाठी तपासली जात नाही ज्यामुळे समान लक्षणे दिसून येतात. एखादी व्यक्ती जी जिवाणू आढळतात अशा देशांमध्ये प्रवास केल्यास तीच लक्षणे उद्भवू शकतील अशा इतर जीवनातून एखाद्या व्यक्तीस संसर्ग होऊ शकतो.
- चाचणीने प्रतिजनांचा (नकारात्मक परिणाम) शोध घेत नसल्यास, जिआर्डियासिस नाकारायला ती पुनरावृत्ती करावी लागेल.

जिआर्डिया एंटीजन चाचणीसाठी कशाबद्दल विचार करायला पाहिजे?
- लहान आंतड्यांपासून द्रव चाचणी (दुय्यम सामग्री) चाचणी करण्यापूर्वी हे परीक्षण स्टूल नमुना वर केले जाऊ शकते. जिअर्डिया लेम्ब्लिया आढळल्यास अँटीजेन चाचण्या शोधण्याची शक्यता असते आणि जीआर्डियासिस होण्याची शक्यता असते तेव्हा स्टूल विश्लेषणऐवजी वापरली जाऊ शकते. मलच्या नमुने अँटीजन (जीआर्डिया लेम्बिलीयापासून येणार्या प्रथिने) शोधण्यासाठी किंवा वास्तविक परजीवी शोधून काढण्यासाठी चाचणी केली जाऊ शकतात.

Dr. Ashish Babel
Dr. Ashish Babel
BHMS, Family Physician, 8 yrs, Pune
Dr. Bhushan Khedkar
Dr. Bhushan Khedkar
Specialist, Dietitian dietetics, 8 yrs, Pune
Dr. Sushil Shinghavi
Dr. Sushil Shinghavi
MS/MD - Ayurveda, Diabetologist General Physician, 13 yrs, Pune
Dr. Hema Chandrashekhar
Dr. Hema Chandrashekhar
BAMS, Ayurveda Family Physician, 28 yrs, Pune
Dr. Pramod Bharambe
Dr. Pramod Bharambe
DHMS, Family Physician Homeopath, 30 yrs, Pune
Hellodox
x
Open in App