Hellodox on Facebook Hellodox on Facebook Hellodox on linkedin Hellodox on whatsup Hellodox on Twitter
Health Tips
Stay healthy by reading wellness advice from our top specialists.


Fallopian Tube Testing
The fallopian tubes are tubular structures that are attached to the right and left sides of the uterus. Each tube is about the size of a pencil and consists of a lumen surrounded by smooth muscle. The lumen is trumpet shaped, the end attached to the uterus is narrow and the end adjacent to the ovaries is wide.

The fallopian tubes have three important functions:

picking up the eggs (oocytes) from the ovary
fertilizing the oocytes
transporting the fertilized ovum into the uterus
The fallopian tubes can be evaluated with a hysterosalpingogram or a laparoscopy combined with chromotubation (passing dye through the tubes).

HSG (Hysterosalpingogram)
An HSG is a procedure to test for blocked fallopian tubes, polyps, fibroids, adhesions, or scar tissue within the uterus. For this test, a physician introduces contrast dye through the cervix into the uterus while observing with fluoroscopy (live X-ray).

This procedure is done at the Duke Fertility Center and your provider will briefly review the results with you following the procedure. It is always comforting for you to be accompanied by a family member or friend; however, because it is an x-ray procedure, they will have to wait outside during the HSG. You will not be sedated for this procedure and can drive home.

How Testing for Blocked Fallopian Tubes Works
Since X-rays normally pass through soft tissue, a contrast agent must be used to show the cavity of the uterus and the fallopian tubes. The contrast agent is often referred to as the “dye,” although it is a clear liquid. By blocking the X-rays, the film has areas that are not exposed and remain clear. The tissues can readily absorb the contrast agent or dye, so the liquid that does not come out at the completion of the test will pass out in the urine within several hours.

Preparing for your Appointment
You should call while you are having your menstrual period to schedule the HSG for the week immediately after your menses, ideally between cycle days 5 and 12. It is recommended that you have a small lunch and take 600 to 800 mg of ibuprofen one hour before the procedure. If you cannot take ibuprofen, 500 mg of Tylenol would be helpful to reduce cramping during the procedure.


फलोपियन ट्यूब चाचणी
फेलोपियन नलिका ही नळीच्या उजव्या आणि डाव्या बाजूंना जोडलेली नळीदार संरचना आहेत. प्रत्येक नळी एका पेन्सिलच्या आकाराबद्दल असते आणि त्यामध्ये चिकट मांसपेशिनीने सभोवताली एक लुमेन असते. लुमेन हा तुकडा गर्भाशयाशी जोडलेला शेवट संकीर्ण असतो आणि अंडाशयांच्या समीपचा अंत विस्तृत असतो.

फेलोपियन नलिकामध्ये तीन महत्वाचे कार्य आहेत:
- अंडाशय पासून अंडी (ओक्साईट्स) उचलत
- ओक्साईट्स निषेचन
- गर्भाशयात खनिज ओव्हम वाहून
- फेलोपियन ट्यूबचे मूल्यांकन हिस्टेरॉस्लिंगिंगोग्राम किंवा लॅपरोस्कोपीसह केले जाऊ शकते जे क्रोमोट्यूबेशन (नलिकांमधून डाई लावणे) सह एकत्रित केले जाते.

एचएसजी (हायस्टरोसेल्पींग्राम) :
एचएसजी गर्भाशयाच्या आत फ्लालोपियन ट्यूब्स, पॉलीप्स, फाइब्रॉइड्स, अॅडशेयन्स किंवा स्कायर टिश्यूची तपासणी करण्याची प्रक्रिया आहे. या चाचणीसाठी, फ्लूरोस्कोपी (थेट एक्स-रे) पाहताना एक चिकित्सक गर्भाशयात गर्भाशयाच्या डाव्या रंगात कॉन्ट्रास्ट डाई सादर करतो.

ही प्रक्रिया ड्यूक प्रजनन केंद्रामध्ये केली जाते आणि प्रक्रियेनंतर आपल्या प्रदात्याने आपल्याबरोबर परिणामांचे थोडक्यात पुनरावलोकन केले जाईल. आपल्या कुटुंबातील सदस्यासह किंवा मित्रांबरोबर रहाणे नेहमीच सांत्वनदायक असते; तथापि, कारण ती एक्स-रे प्रक्रिया आहे, त्यांना एचएसजी दरम्यान बाहेरून थांबावे लागेल. ब्लॉक केलेले फॉलॉपियन ट्यूब्स कशासाठी परीक्षण करते. एक्स-रे सामान्यपणे मऊ ऊतकांमधून जातात, तेव्हा एक कॉन्ट्रास्ट एजंटचा वापर गर्भाशयाच्या पोकळी आणि फॅलोपियन नलिका दर्शवण्यासाठी केला पाहिजे. कॉन्ट्रास्ट एजंटला बर्याचदा "डाई" असे संबोधले जाते, तथापि हे एक स्पष्ट द्रव आहे. क्ष किरणांना अवरोधित करून, या चित्रपटात काही भाग नाहीत जे उघड झाले नाहीत आणि स्पष्ट आहेत. ऊती सहजपणे कॉन्ट्रास्ट एजंट किंवा डाई शोषून घेऊ शकतात, जेणेकरून चाचणी पूर्ण झाल्यावर बाहेर येणार्या द्रव काही तासांत मूत्रातून बाहेर पडेल.

आपल्या अपॉईंटमेंटची तयारी :
आपल्या मासिक पाळीच्या वेळेस आपण आपल्या मासिकांनंतर आठवड्यासाठी लगेचच सायकल दिवस 5 आणि 12 दरम्यान शेड्यूल करण्यासाठी आपल्या मासिक पाळीचा कालावधी घ्यावा. आपण शिफारस करतो की आपल्याकडे दुपारचे जेवण असेल आणि 600 ते 800 मिलीग्राम इबुप्रोफेनच्या गोळ्या एक तासापूर्वी घ्या प्रक्रिया. आपण आयबप्रोफेन घेऊ शकत नसल्यास, प्रक्रियेदरम्यान क्रॅम्पिंग कमी करण्यासाठी 500 मिलीग्राम टायलीनॉल उपयोगी ठरेल.

Dr. Rupali Sawarkar
Dr. Rupali Sawarkar
BAMS, Family Physician Physician, 11 yrs, Pune
Dr. Arati Bayas-Pawar
Dr. Arati Bayas-Pawar
BPTh, Physiotherapist Homecare Physiotherapist, 12 yrs, Pune
Dr. Ashish Bandewar
Dr. Ashish Bandewar
BDS, Cosmetic and Aesthetic Dentist Dentist, 1 yrs, Pune
Dr. Sachin  Bhor
Dr. Sachin Bhor
BAMS, Ayurveda Panchakarma, 11 yrs, Pune
Dr. Nitesh
Dr. Nitesh
MS/MD - Ayurveda, Ayurveda, 8 yrs, Pune
Hellodox
x