Hellodox on Facebook Hellodox on Facebook Hellodox on linkedin Hellodox on whatsup Hellodox on Twitter
Health Tips
Stay healthy by reading wellness advice from our top specialists.
Published  
Dr. HelloDox Care #
HelloDox Care
Consult

What Is an EEG (Electroencephalogram)Test?

Before During After
An EEG, or electroencephalogram, is a test that records the electrical signals of the brain. Doctors use it to help diagnose epilepsy and sleep disorders.

Before
Let your doctor know about any medications both prescription and over-the-counter and supplements you're taking.

Wash your hair the night before the test. Don't use any leave-in conditioning or styling products afterward.

During
You lie down on the exam table or bed, and a technician puts about 20 small sensors on your scalp. These sensors, called electrodes, pick up activity from cells inside your brain called neurons and send them to a machine, where they show up as a series of lines recorded on moving paper or displayed on a computer screen.

You'll relax with your eyes open first, then with them closed. The technician may ask you to breathe deeply and rapidly or to stare at a flashing light, because both of these can change your brain wave patterns.

It's rare to have a seizure during the test.

You can have an EEG at night while you're asleep. If other body functions, such as your breathing and pulse, are also being recorded, the test is called polysomnography.

After
The technician will take the electrodes off and wash off the glue that held them in place. You can use a little fingernail polish remover at home to get rid of any leftover stickiness.

Unless you're actively having seizures or your doctor says you shouldn't, you can drive home. But if the EEG was done overnight, it's better to have someone else drive you.


You can usually start taking medications you'd stopped specifically for the test.

A neurologist, a doctor who specializes in the brain, will look at the recording of your brain wave pattern. Things that don't look right may suggest a problem with your nervous system.

ईईजी (इलेक्ट्रोएन्सेफॅलोग्राम)चाचणी म्हणजे काय?
चाचणीकरण्यापूर्वी-चाचणीदरम्यान-चाचणीनंतर
एक ईईजी किंवा इलेक्ट्रोएन्सेफॅलोग्राम ही एक चाचणी आहे जे मेंदूचे विद्युतीय सिग्नल रेकॉर्ड करते. इपिलेप्सी आणि झोपेच्या विकारांचे निदान करण्यात डॉक्टरांना मदत करतात.

चाचणीपूर्वी:
आपल्या डॉक्टरांना कोणत्याही औषधाबद्दल आणि आपण घेत असलेल्या पूरक गोष्टींबद्दल माहिती द्या.
चाचणीपूर्वी आपले केस धुवा. नंतर आपले कोणतेही कंडिशनिंग किंवा स्टाइलिंग उत्पादने वापरू नका.

चाचणीदरम्यान:
आपल्याला परीक्षा टेबलावर किंवा अंथरुणावर झोपवले जाते आणि तज्ञ आपल्या स्केलप वर 20 लहान सेंसर ठेवतात. हे सेन्सर, ज्याला इलेक्ट्रोड म्हटले जाते, आपल्या मेंदूच्या आतल्या पेशींतून न्यूरॉन्स नावाच्या क्रियाकलापांची निवड करतात आणि त्यांना मशीनवर दर्शविले जाते , जिथे ते मूव्हिंग पेपरवर रेकॉर्ड केलेल्या ओळींच्या मालिकेच्या रूपात दर्शवितात किंवा संगणक स्क्रीनवर प्रदर्शित होतात. प्रथम आपण आपले डोळे उघडे ठेऊन आणि नंतर डोळे मिटून चाचणी घेतली पाहिजे . तज्ञ आपल्याला खोल आणि वेगाने श्वास घेण्यास किंवा फ्लॅशिंग लाइटकडे पहाण्यास सांगू शकतो, कारण या दोन्ही आपला मेंदूच्या वेव पैटर्न बदलू शकतात.
आपण झोपत असताना रात्रभर ईईजी घेण्यात येऊ शकतो. जर आपले श्वास आणि नाडीसारखे इतर शारीरिक कार्ये रेकॉर्ड केले जात असतील तर चाचणीला पॉलीसोमोग्राफी म्हणतात.

चाचणीनंतर:
तंत्रज्ञानामुळे इलेक्ट्रोड बंद होतील आणि त्या ठिकाणी लावलेल्या चिकट पदार्थाला (गोंदांना) धुवावे लागतील. कोणत्याही शिल्लक छटापासून मुक्त होण्यासाठी आपण घरामध्ये थोडासा फिंगरनेलं पॉलिश रीमूव्हर वापरू शकता.
विशेषत: चाचणीसाठी आपण थांबवलेली औषधे घेणे आपण सुरू करू शकता.
एक मेंदूशास्त्रज्ञ, जो मेंदूचा अभ्यास करतो, आपल्या मेंदूच्या वेव्ह प्रतिमानाचे रेकॉर्डिंग पाहेल. ज्या गोष्टी योग्य दिसत नाहीत अशा गोष्टी आपल्या तंत्रिका तंत्रामध्ये समस्या दर्शवू शकतात.

Dr. Ganesh  Jangam
Dr. Ganesh Jangam
BHMS, Homeopath Family Physician, 8 yrs, Pune
Dr. Geetanjali Ghule Karad
Dr. Geetanjali Ghule Karad
BHMS, Homeopath, 9 yrs, Pune
Dr. Pooja Hemnani
Dr. Pooja Hemnani
MPTh, Cardiovascular And Pulmonary Physiotherapist Neuro Physiotherapist, 1 yrs, Pune
Dr. Vipul Jaiswal
Dr. Vipul Jaiswal
MS/MD - Ayurveda, Ayurveda General Physician, 11 yrs, Pune
Dr. Rajesh Jagdale
Dr. Rajesh Jagdale
BAMS, Pune
Hellodox
x