Hellodox on Facebook Hellodox on Facebook Hellodox on linkedin Hellodox on whatsup Hellodox on Twitter
Health Tips
Stay healthy by reading wellness advice from our top specialists.
Published  
Dr. HelloDox Care #
HelloDox Care
Consult

The ammonia test measures the level of ammonia in a blood sample.

How the Test is performed?
A blood sample is needed.

How to Prepare for the Test
Your health care provider may ask you to stop taking certain drugs that may affect test results. These includes alcohol, acetazolomide, narcotics, valproic acid. You should not smoke before your blood is drawn.

How the Test will Feel
When the needle is inserted to draw blood, some people feel moderate pain. Others feel only a prick or stinging. Afterwards, there may be some throbbing or a slight bruise. This goes away soon.

Why the Test is Performed
Ammonia (NH3) is produced by cells throughout the body, especially the intestines, liver, and kidneys. Most of the ammonia produced in the body is used by the liver to produce urea. Urea is also a waste product, but it is much less toxic than ammonia. Ammonia is especially toxic to the brain. It can cause confusion, low energy, and sometimes coma. This test may be done if you have, or your provider thinks you have, a condition that may cause a toxic build-up of ammonia. It is most commonly used to diagnose and monitor hepatic encephalopathy, a severe liver disease.

Normal Results
The normal range is 15 to 45 µ/dL (11 to 32 µmol/L). Normal value ranges may vary slightly among different laboratories. Some labs use different measurements or may test different samples. Talk to your provider about the meaning of your specific test results.

What Abnormal Results Mean
Abnormal results may mean you have increased ammonia levels in your blood. This may be due to any of the following:
1) Heart failure
2) Gastrointestinal (GI) bleeding, usually in the upper GI tract
3) Genetic diseases of the urea cycle
4) High body temperature (hypothermia)
5) Leukaemia
6) Liver failure
7) Low blood potassium level
8) Severe muscle exertion
9) A high-protein diet can also raise the blood ammonia level.

Risks
Veins and arteries vary in size from one person to another and from one side of the body to the other. Obtaining a blood sample from some people may be more difficult than from others. Other risks associated with having blood drawn are slight, but may include:
Excessive bleeding
Fainting or feeling light headed
Haematoma (blood accumulating under the skin)
Infection (a slight risk any time the skin is broken)


अमोनिया चाचणी रक्त नमुना मध्ये अमोनिया पातळीचे मोजमाप करते.

चाचणी कशी केली जाते?
चाचणी करीता रक्त नमुना आवश्यक आहे.

चाचणीसाठी कसे तयार करावे?
आपले आरोग्य सेवा प्रदाता आपल्याला परीणामांवर परिणाम करणार्या विशिष्ट औषधांचा वापर थांबविण्यास सांगू शकते. यात समाविष्ट:
दारू
एसिटाझोलोमाइड
नारळ
वालप्रोइक अॅसिड
आपल्या रक्त काढण्यापूर्वी धूम्रपान करायला नको.

चाचणी चा कसा अनुभव येईल?
रक्त काढण्यासाठी जेव्हा सुई घातली जाते तेव्हा काही लोकांना मध्यम वेदना जाणवते. इतरांना फक्त दंश झाल्यासारखा वाटत. त्यानंतर काही थकवा किंवा थोडासा त्रास होऊ शकतो.हे लवकरच निघून जाईल.

चाचणी का केली जाते?
अमोनिया (एनएच 3) संपूर्ण शरीरात, विशेषतः आंत, यकृत आणि मूत्रपिंडांद्वारे पेशींद्वारे तयार केली जाते. शरीरात उत्पादित होणारे बहुतेक अमोनिया यकृत उत्पादनासाठी यकृत वापरतात. यूरिया हा कचर्याचा उत्पादक आहे, परंतु अमोनियापेक्षा ते कमी विषारी आहे. अमोनिया विशेषतः मेंदूला विषारी आहे. यामुळे गोंधळ, कमी ऊर्जा आणि कधीकधी कोमा होऊ शकतो.

आपल्याकडे असल्यास किंवा आपल्या प्रदात्यास असे वाटले की ही चाचणी केली जाऊ शकते, अशी अट असू शकते जी अमोनियाची विषारी रचना बनवू शकते. हिपेटिक एन्सेफॅलोपॅथी, गंभीर यकृत रोगाचे निदान आणि परीक्षण करण्यासाठी हे सर्वसाधारणपणे वापरले जाते.

सामान्य परिणाम
सामान्य श्रेणी 15 ते 45 μ / डीएल (11 ते 32 μmol / एल) आहे.

विविध प्रयोगशाळांमध्ये सामान्य मूल्य श्रेणी किंचित बदलू शकतात. काही प्रयोगशाळेत वेगवेगळ्या मोजमापांचा वापर केला जातो किंवा वेगवेगळ्या नमुना तपासू शकतात. आपल्या प्रदात्याशी आपल्या विशिष्ट चाचणी परिणामांच्या अर्थाबद्दल बोला.

असामान्य परिणाम म्हणजे काय
असामान्य परिणाम म्हणजे आपल्या रक्तातील अमोनियाची पातळी वाढली आहे. हे खालीलपैकी कोणत्याही कारणाने असू शकते:

हृदय बंद पडणे
गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल (जीआय) रक्तस्त्राव, सामान्यत: वरच्या जीआय मार्गांवर
युरिया चक्राची अनुवांशिक रोग
उच्च शरीर तापमान (हायपरथेरिया)
ल्युकेमिया
लिव्हर अपयशी
कमी रक्त पोटॅशियम पातळी
गंभीर स्नायू वर्तन
उच्च-प्रोटीन आहार देखील रक्त अमोनिया पातळी वाढवू शकतो.

धोके
विषाणू आणि धमन्या एका व्यक्तीकडून दुसर्या व्यक्तीकडे आणि शरीराच्या एका बाजूला दुस-या आकारात भिन्न असतात. काही लोकांकडून रक्त नमुना मिळविणे इतरांपेक्षा अधिक कठीण असू शकते.

रक्त काढण्याशी संबंधित इतर जोखीम थोडीशी आहेत,परंतु त्यात समाविष्ट असू शकते:
अति रक्तस्त्राव
फिकट करणे किंवा हलके वाटणे
हेमॅटोमा (त्वचेखाली रक्त जमा होणे)
संक्रमण (त्वचेचा कोणताही उघड्या भागात थोडासा धोका असतो)

Dr. Sachin Kuldhar
Dr. Sachin Kuldhar
BHMS, Gynaecologist Homeopath, 8 yrs, Pune
Dr. Vikas Kumar
Dr. Vikas Kumar
Specialist, Gastroenterologist, Pune
Dr. Smita Darshankar
Dr. Smita Darshankar
BAMS, Ayurveda, 25 yrs, Pune
Dr. Manisha Garud
Dr. Manisha Garud
BDS, Dental Surgeon Dentist, Pune
Dr. Sumit Patil
Dr. Sumit Patil
BAMS, Family Physician General Physician, 15 yrs, Pune
Hellodox
x